GSM/GPRS modul

GSM/GPRS modul pre prenos dát umožňuje v systéme CDS zabezpečený prenos dát – záznamov jázd, aktuálnych pozícií GPS – prostredníctvom siete GSM/GPRS.

Aktuálne GPS pozície sa posielajú automaticky v nastavenom časovom intervale. Spracovanie získaných údajov, sa deje pomocou programového produktu WebCDSMaps. GSM/GPRS modul v spojení s ústredňou CDS prenáša dáta do PC prostredníctvom siete GSM/GPRS 900/1800 a EGSM 900.

Zber dát a snímkovanie pripojením GPRS

  • Pripojenie
    ON-LINE (aktívne pripojenie umožňuje neustále spojenie s vozidlom)
  • Interval
    Interval záznamu pozícií je nastaviteľný
  • Obsah
    poloha, rýchlosť, aktivita vstupov (podľa zapojenia napr. zapnuté-vypnuté , otvorené – zatvorené atď...), kurz, beh motora, snímky otáčok, stavy paliva, vodič, alarm, jazda – uzavretý prevádzkový stav, servisné parametre

CARPtech © 2009. All rights reserved.
Mapa stránok | Created by dEgart.