Riadiaca ústredňa CDS

Zariadenie umožňuje monitorovať prevádzku a prevádzkové náklady vozidiel, pracovných strojov. Všetky prevádzkové údaje sú ukladané do ústredne CDS. Prostredníctvom technológie GSM/GPRS, sa získané údaje prenášaju do programu WebCDSMaps.

CDS je osadený v kovovej blombovanej krabici s konektormi pre napojenie elektroinštalácie vo vnútri pod plombou. Mechanické poškodenie je teda prakticky vylúčené. Elektroinštalácia je chránená vonkajším i vnútorným zaistením poistkami, proti prepätiu – testované do 33V. Krátkodobo 36V.

Záznam dát ústredne CDS

1 .Prevádzkový záznam

Získané informácie sú spracovávané do záznamov majúcich priamu súvislosť s prevádzkou vozidla ako je napr. jazda, tankovanie, úbytok paliva atd..
 • Dátum začiatku a konca jazdy
  Je zaznamenaný reálny dátum pri začatí jazdy
 • Čas začiatku a konca jazdy
  Je zaznamenaná hodina aj minúta začiatku a konca jazdy
 • Prejdená vzdialenosť
  Je zaznamenaná vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo počas jazdy
 • Identifikácia vodiča
  Je zaznamenaný vodič, ktorý sa prihlásil identifikačnou kartou
 • Doba prekročenia nastavenej rýchlosti
  Je zaznamenaná doba (v minútach), počas ktorej dochádzalo k prekročeniu nastavenej rýchlosti
 • Maximálna rýchlosť
  Je zaznamenávaná maximálna rýchlosť, ktorou sa vozidlo počas jazdy pohybovalo
 • Doba chodu motora naprázdno
  Je zaznamenávaná doba (v minútach), počas ktorej bežal motor a vozidlo sa nepohybovalo
 • Doba činnosti prídavného zariadenia
  Je zaznamenávaná doba (v minútach), kedy na vozidle pracovalo prídavné zariadenie (žeriav, rýpadlo, atď.)
 • Množstvo spotrebovaných PHM
  Je zaznamenaná spotreba PHM pomocou hladinomeru pri jazde, tankovaní alebo úbytku z nádrže

2. Snímkový záznam polohy vozidla

Pri snímkovom zázname sú v pravidelnom nastaviteľnom intervale zaznamenávané údaje o polohe a rýchlosti vozidla.
 • čas - informácie o čase a dátume odčítanom z GPS
 • šírka - udáva zemepisnú šírku
 • dĺžka - udáva zemepisnú dĺžku
 • rýchlosť - rýchlosť odčítanú z GPS

CARPtech © 2009. All rights reserved.
Mapa stránok | Created by dEgart.